Zen
Chỉ là cảm nhận cá nhân

Vườn hoa Secret Garden – Du lịch Đà Lạt

Đánh giá Vườn hoa Secret Garden

Giá cả: 50k/ người. Nếu chụp cưới là 500k/album
Địa chỉ: Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Bản đồ: https://goo.gl/maps/HvzgXHtCCM42

Ổn - Đáng đi
Vườn hoa Secret Garden

Place Name: Vườn hoa Secret Garden

 • 9/10
  Không Gian - 9/10
 • 8/10
  Chất Lượng - 8/10
 • 7/10
  Giá - 7/10
 • 7/10
  Phục Vụ - 7/10
7.8/10
Sending
User Review
0/10 (0 votes)
0/10
Comments Rating 0/10 (0 reviews)

Leave a Reply

Sending

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.