Zen
Chỉ là cảm nhận cá nhân
Browsing Tag

Ăng Uống Quận 11

Quán Nướng 281 – Nướng hơi lâu

Đánh giá Quán Nướng 281 https://www.youtube.com/watch?v=e0XZFeP9RbQ Quán Nướng 281 là một trong những quán mà Zen được bạn chỉ cho. Quán Nướng 281 Zen có nghé vài lần rồi, thật sự khá…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy