Zen
Chỉ là cảm nhận cá nhân
Browsing Category

Passport

Passport thật chất là chuyên mục Zen Go

Zen Passport là một câu chuyện khác so với Zen Phim. Sau khi làm Review Phim một thời gian thì Zen thấy không thể phát triển và quyết định quay lại làm về những clip về cafe và phát triển thêm sang du lịch. Tuy nhiên khi chuyển qua làm cate này thì Zen quyết định làm một kênh youtube riêng không dính đến Zen Phim (review phim).

Từ lúc đó Zen Go bắt đầu phát triển theo một hướng riêng. Zen tìm hiểu và ngâm cứu thêm các thiết bị quay phim và dựng phim đơn giản. Cùng với cách nói chuyện nhảm nhảm tự nhiên … nhờ trời thương mà cũng được rất nhiều bạn ghét nên tương tác trên mỗi clip cũng như trên kênh cũng OK.

Tuy nhiên trên web thì Zen không thể để Zen Go vì không thân thiện cho SEO nên Zen đã nghĩ ra một cái tên khác đó là Passport. Đó cũng là tag mà Zen hay để trong video. Zen Passport.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy