Zen
Chỉ là cảm nhận cá nhân

Giới Thiệu

Đây là website cá nhân, cũng có thể coi đây là 1 blog nhỏ của Zen, gồm những bài viết và Video mà Zen làm. Nó là những gì mà Zen đã trực tiếp trải nghiệm, Có thể nó là một câu chuyện, một buổi ăn hay là một buổi cafe, Zen sẽ kể lại những trải nghiệm đó, bằng cách riêng của mình.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy